dongcodien3pha
Hong Phuc Motor là nhà phân phối hàng đầu Việt Nam về Động cơ điện 3 pha - Motor điện 3 pha Châu Âu với giá thành hấp dẫn, giao motor toàn quốc Địa chỉ: 163 quốc lộ 1A, P. B́nh Hưng Hoà, Q. B́nh Tân, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 098 164 5020 Website: https://dongco3pha.com Aug 27th

What would you like to share?Friends
Sorry, but dongcodien3pha has no Friends right now. Click here to invite someone


Displaying 0 of 0 Friends
About Me
General About Me
Hong Phuc Motor là nhà phân phối hàng đầu Việt Nam về Động cơ điện 3 pha - Motor điện 3 pha Châu Âu với giá thành hấp dẫn, giao motor toàn quốc Địa chỉ: 163 quốc lộ 1A, P. B́nh Hưng Hoà, Q. B́nh Tân, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 098 164 5020 Website: https://dongco3pha.com

Shout Box
Aug 27th
PHƯƠNG TR̀NH CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP:
6.6.1 Máy phát điện:
Khi đấu tải vào máy phát đồng bộ, ḍng chạy vào dây quấn stator làm điện áp máy phát thay đổi. Có 3 nguyên nhân làm thay đổi điện áp: sụt áp do điện trở phần ứng, sụt áp do điện kháng phần ứng và ảnh hưởng của phản ứng phần ứng, hai nguyên nhân sau được gộp lại và đặc trưng bởi điện kháng đồng bộ. (xđb)
a/ Cực ẩn:
Gọi U: điện áp hai đầu cực của máy phát.
E0: sức điện động không tải do sức từ động Ft gây nên.
Eư: sức điện động phần ứng do ư gây nên.
Eư = -jIxư
E = E0 + Eư
Eư = -jIxư 
với xư : điện kháng tản của dây quấn phần ứng.
U = E – I(rư + jxư )
= E0 + Eư - I(rư + jxư )
U = E0  - I(rư + jxđb ) với xđb = xư +xư
Đồ thị vectơ tải tính cảm: U, I lệch pha nhau 1 góc là , Irư cùng pha I, Ixư & Ixư sớm pha 900 so với I.
Bài tập: Vẽ đồ thị vetơ khi tải dung.
b/ Cực lồi:
U = E0 – jIdxd – jIqxq – Irư
Id = Isin : ḍng điện theo hướng dọc trục.
Iq = Icos : ḍng điện theo hướng ngang trục.
Điện kháng đồng bộ theo hướng dọc trục : xd = xưd + xư
Điện kháng đồng bộ theo hướng ngang trục : xq = xưq + xư
Bài tập 1:
Một máy phát điện đồng bộ ba pha cực ẩn công suất 40 KVA; điện áp 208V;  bỏ qua điện trở phần ứng; điện kháng đồng bộ là 0,45 / pha; đấu sao; tải có cos = 0,8 trễ. Tính :
1/ sức điện động pha của máy phát.
2/ phần trăm thay đổi điện áp định mức.
 
6.6.2 Động cơ điện:
Khi máy điện đồng bộ làm việc ở t́nh trạng động cơ, sức điện động E0 đóng vai tṛ sức phản điện, có chiều ngược ḍng điện. Điện áp đặt vào động cơ phải cân bằng với sức điện động E0 và các điện áp rơi , .
 
 
Thông thường động cơ điện là cực lồi nên:
U = E + I(rư + jxư)
U = - E0 + jxdId + jIqxq + Irư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7 QUÁ TR̀NH NĂNG LƯỢNG TRONG MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ:
6.7.1 Máy phát:
- Công suất cơ do máy phát nhận từ động cơ sơ cấp:
P1 = M chịu các tổn hao sau:
+ Tổn hao cơ (Pcơ): do ma sát, quạt gió, không phụ thuộc tải v́ vận tốc không đổi.
+ Tổn hao phụ (Pf): do ḍng xoáy trong dây dẫn phần ứng & do tổn hao lơi v́ từ trường bị xoắn dạng.
+ Tổn hao kích từ Pt ( dây quấn kích từ).
+ Pt = UtIt = It2rt.
+ Tổn hao dây đồng trong dây quấn phần ứng:
+ Pcu = mI2rư m: số pha.
+ PFe : tổn hao sắt từ do ḍng xoáy & từ trễ trong mạch từ.
 
=>
P = Pcơ + Pf + Pt + Pcu + PFe
6.7.2  Động cơ:
+ P1: công suất đầu vào;
P1 = UdIdcos
+ P2: công suất cơ đầu ra
P2 = M
 
Ví dụ: 
Một máy phát đồng bộ 3 pha 2000 KVA, 2300 V có điện trở phần ứng (đo giữa hai đầu ra cuả máy bằng điện 1 chiều ) bằng 0,068  . Mạch kích từ  tiêu thụ 35 A từ  nguồn 1 chiều 220V. Tổn hao ma sát và quạt gió là 22,8 Kw, tổn hao lơi thép và tổn hao phụ là 41,2 Kw. Tính hiệu suất đầy tải của máy phát ở hệ số công suất bằng 0.8 trễ. Giả sử máy đấu sao và điện trở xoay chiều bằng 1,25 điện trở một chiều.
 
Hong Phuc Motor là nhà phân phối hàng đầu Việt Nam về Động cơ điện 3 pha - Motor điện 3 pha Châu Âu với giá thành hấp dẫn, giao motor toàn quốc
  • Địa chỉ: 163 quốc lộ 1A, P. B́nh Hưng Hoà, Q. B́nh Tân, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 098 164 5020
  • Website: https://dongco3pha.com

This website is powered by Spruz